Schémy - Energysolar

Informácie - návody

Ako funguje solár?

Solár princíp - Energysolar
 1 

Solárne FV panely zachytávajú slnečné svetlo, čo spôsobuje, že elektróny v kremíkových článkoch panela uvoľňujú energiu, ktorá sa stáva elektrickou energiou na jednosmerný prúd.

Solár princíp - Energysolar
 2 

Invertor prevádza jednosmerný prúd na striedavý prúd, vďaka čomu je použiteľný v domácnostiach a podnikoch.

Solár princíp - Energysolar
 3 

Prebytočná elektrina môže byť uložená v batérii, alebo dodaná späť do elektrickej siete.

Solár princíp - Energysolar
 4 

Dodatočnú elektrickú energiu je možné čerpať zo siete, ak potrebujete viac energie, ako môžu vyrobiť vaše solárne panely.

Princíp tepelného čerpadla Panasonic

Tepelné čerpadlo princíp - Energysolar
Tepelné čerpadlo princíp - Energysolar

All in One System.
Systém pozostávajúci zo samostatných vnútorných a vonkajších jednotiek sa pripája na vykurovací systém a/alebo systém teplej vody. Vnútorná jednotka obsahuje nádrž z nehrdzavejúcej ocele

Tepelné čerpadlo princíp - Energysolar

Bi-bloc System.
Systém pozostávajúci zo samostatných vnútorných a vonkajších jednotiek sa pripája na vykurovací systém a/alebo systém teplej vody (zásobník nie je súčasťou dodávky).

Tepelné čerpadlo princíp - Energysolar

Mono-bloc System.
Má len vonkajšiu jednotku. Inštalácia nevyžaduje chladiace pripojenie a je pripojená len na vykurovanie a/alebo teplú vodu (zásobník nie je súčasťou dodávky).

Tepelné čerpadlo princíp - Energysolar

Princíp tepelného čerpadla Panasonic + FV solárneho panelu

Tepelné čerpadlo + solár princíp - Energysolar