Fotovoltaika - rezidenčné riešenia

Energysolar - Fotovoltaika - rezidencie

Fotovoltaika - princíp rezidenčného riešenia

Energysolar - Fotovoltaika - rezidencie
Jednofázové
Trojfázové

Fotovoltaika - batériové úložisko

Energysolar - Fotovoltaika - skladovanie energie
Jednofázové
Trojfázové

iSolarCloud - monitorovanie prevádzky fotovoltaického systému a batériového úložiska

Energysolar - Fotovoltaika - rezidencie

FLEXIBILNÝ A PREHĽADNÝ

  • Centralizované riadenie fotovoltaickej elektrárne, nízke náklady na prevádzku a riadenie
  • Užívateľsky definované pohľady na výkonnosť, úplný dohľad nad elektrárňou prostredníctvom viacrozmernej analýzy
  • Flexibilný prístup k údajom, webový portál a APP

JEDNODUCHÉ A EFEKTÍVNE

  • Jednoduchá sieťová infraštruktúra, rýchle nasadenie platformy
  • Analýza a hlásenie porúch v reálnom čase
  • Rýchle riešenie problémov

BEZPEČNÉ A SPOĽAHLIVÉ

  • Hierarchické riadenie prístupu
  • Redundantné ukladanie údajov počas celého životného cyklu vašich zariadení

DOWNLOAD

iSolarCloud Energysolar iSolarCloud Energysolar
iSolarCloud Energysolar